Uctíváte modly?

Je nějaké úskalí v uctívání něčeho víc, než jsme my sami?

Všechno má svůj rub a líc, stejně tak téma modlení se a uctívání. Kdy je tato činnost nejupřímnější, nápomocná a takříkajíc funkční? Začneme tím, kdy není. Nebude to fungovat, pokud budete svou modlu stavět na vyšší úroveň, než jste vy sami. V tom případě dáte veškerou moc vyšším silám, ovšem bez vaší vlastní spolupráce, která je tolik potřebná. Budete doufat v zázrak zhůry, který bude navíc zcela na libovůli nějaké jiné moci, a vůbec né té vaší. Dáváte tím také najevo, že objektu svých proseb se nemůžete nikdy vyrovnat. Není to celá pravda. Ježíš a jiní vždy učili, že kdokoli může být jako oni, že tento stav bytí a prožívání je volně přístupný všem.

Protipól prvního přístupu je myšlenka, že vše záleží jen a jen na nás. Že my jsme tvůrci a všechno je jen naše práce, tedy že nic dalšího ke své tvorbě nepotřebujeme. Takto je vědomí vlastní důležitosti a jedinečnosti vyhnáno do extrému a neobsahuje v sobě úctu a lásku k Existenci, která jako všeobsahující energie a síla dala život i nám samým, a kterou v celé její velkoleposti nemůžeme obsáhnout.

Zlatý Buddha, zlatý střed

Buddha razil přesvědčení, že je dobré se vyvarovat všech krajností a kráčet středem. Nejsme ani „nic“, ani „všechno“. Jsme stejně důležití, jako cokoli, co existuje. Vzpomeňte si, že Bůh nás stvořil k obrazu svému. Jediné, co musíme pochopit, je, že při modlitbě musí dojít k synergii, spojení sil. Naše energie záměru se potká s energií Stvoření a žádná strana v tu chvíli není ani víc, ani míň. Obě spolupracují na téže věci. To vám dá víru a také sílu, kterou do celého procesu potřebujete vnést.

Víra a síla vám zůstává bez ohledu na to, zda se modlitba vyplní. Pokud se tak nestane, má to svůj důvod a vy jste s tím vnitřně srozuměni. Dokážete důvěřovat. Energie Stvoření (kreativní síla) může vědět něco, co my ještě nevíme. A vždy koná v naše dobro a náš prospěch.

Potřebujete důkaz své síly?

Vezměme jako příklad nějaký talisman, artefakt nebo činnost jako takovou. Určitě jste taky nějakým způsobem pověrčiví, například poplivete pro štěstí nalezenou minci, vykročíte pravou nohou, před narozením potomka nemáte doma kočárek, šlapete jenom na kulaté kanály, v pátek třináctého se chováte obezřetněji, máte radost z nalezeného čtyřlístku, něco si přejete při padající hvězdě, něco si přejete při sfoukávání svíček na dortu (a neříkáte své přání nahlas), jíte zeleninu a kořínky (protože je to zdravější), jíte maso (protože je to zdravější), a další a další.

Každý zástupný předmět nebo přesvědčení je jen berličkou pro naši vaši sílu. Stačí naše víra a síla, předmět sám podstatný není, nemá nějakou univerzální a ultimátní účinnost. Jen my jsme ti, kdo mu ji propůjčuje, a kdo tím uvádí věci do pohybu. Každému funguje něco jiného. Neberte úspěch druhého jako dogma, které musíte kopírovat (zvlášť, když se vám do toho nechce). Následujte svoje pocity a hledejte, co funguje vám.

Byla nám dána větší moc a síla, než si umíme představit. Používejme ji! Krásné je, že se absolutně nedá zneužít. Potřebuje ke svému naplnění další klíč, svolení, chcete-li. Potřebuje spolupráci kreativní síly (energie Stvoření, síly Existence, energii lásky).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *