Čemu věnuji pozornost, to rozvíjím

Na co se soustředím, to posiluji

Sto procent své energie můžeme věnovat vždy jen jedné věci. Nejsme schopni vnímat vše současně. I škála našich vjemů je omezená. A i v naší omezené škále nezvládneme zachytit všechno. Nemáme takové možnosti a kapacity. Musíme filtrovat, co se pustí do vědomí, aby nedošlo k přehlcení systému a abychom měli možnost přicházející informace zpracovat. To všechno se děje automaticky. Do vědomí si pustíme vždy to, co známe a na co se zaměříme.

U osoby na obrázku je to jednoduché. Svou pozornost věnuje nějakému předmětu v dálce a kouká na něj skrz teleobjektiv. Co se týče vizuálního světa, nic jiného, než obrázek v dáli v této chvíli neexistuje. Tedy… jen pro tuto osobu neexistuje. Neví, co se odehrává kolem, nevidí to. Mozek se chová stejně. Z neomezeného informačního pole si vybere to, co zná, a to zpracovává. Zkrátka ani nemůže zpracovat nic jiného. Přitom nejde jen o vjemy kolem. Lidské bytosti jsou v tomto daleko důmyslnější.

Zkuste si uvědomit, jak často vnímáte, co se děje teď a tady, a jak často se zabýváte tím, co se odehrává mimo skutečnou realitu – uvnitř vaší hlavy. Jenom vy ovlivňujete to, co si přehráváte v hlavě. Jsou to všechny ty scénáře z minulosti a z budoucnosti, někdy reálné, někdy nereálné. Tady si můžete vybrat, čemu budete věnovat svou pozornost. Více také v článku Co si pěstujete ve své mysli.

Zaměřujete se na TO DOBRÉ nebo na TO ŠPATNÉ?

Nejznámější obrázek, který dokresluje, že nemůžeme vidět a vnímat vše současně, je Rubinova váza. Buď vidíte vázu nebo dva obličeje. Mysl přepíná a těká mezi nimi, ale oba obrazy najednou nezachytí.

To je celý ten jednoduchý princip, který se dá využít v náš prospěch. Rozhodněte se, čím se chcete zabývat vy. Čím více energie (prostoru, času, myšlenek) něčemu věnujete, tím větší místo ve vašem životě bude to něco zaujímat. To je zákon přitažlivosti. Stejné přitahuje stejné.

Například na letištní ploše vždy zachytíte oznámení vašeho letu, protože právě to je pro vás důležité. Vaše mysl se na to důležité zaměřuje, nic víc, nic míň. Spolehlivě poznáte křik vašeho dítěte, i když je v chumlu ostatních dětí. Zase platí to stejné, zaměřujete se na to, co znáte.

„První pravda říká, že svět je takový, jak vypadá, a současně není. Není tak pevný a tak skutečný, jak se naše vnímání naučilo věřit, ale současně není ani přeludem. Svět není ani iluzí, jak se také říkává. Na jedné straně je skutečný, a na druhé neskutečný. Tomuhle věnuj bedlivou pozornost, protože to musíš pochopit, a nikoli jenom přijmout. Vnímáme. To je tvrdá skutečnost. Ale to, co vnímáme, už není skutečnost stejného druhu, protože se učíme, co máme vnímat.“  Carlos Castaneda

Co je pro vás v životě důležité, na to je třeba zacílit a vnímat

A teď to nejdůležitější a zároveň nejsložitější. Praxe. Chcete dosáhnout úspěchu? Tak se přestaňte zaměřovat na chyby a zabývejte se tím, co je možné udělat lépe. Chcete cítit podporu? Tak se přestaňte kritizovat. Podporujte se. Chcete více lásky? Tak se přestaňte zabývat strachem. Mějte více rádi sebe i lidi okolo. Výstižněji se to vystihnout asi nedá.

Někdy je potřeba udělat spousty mezikroků. Všechno, čím vás vaše hlava brzdí, se musí pozměnit. Když se zaměříte na to, co chcete, a nic vám nestojí v cestě, vše funguje až zázračně rychle.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *