Nejlepší spojení ženského a mužského prvku

Mužská a ženská síla

Spojení mužského a ženského prvku vnímáme hlavně v partnerství. Kdo by nechtěl zažít tu obrovskou sílu spolu s pocitem celistvosti a naplnění, které z tohoto zdravého spojení dvou odlišných principů pramení? Jen si zkuste představit ten exponencionální nárůst energie, schopností a možností, když se spojí dvě protikladné síly, aby pracovaly na společném záměru a podporovaly jedna druhou.
Aby taková synergie mohla někdy nastat, musí být nejprve obě energie vyrovnané, přijaté a chtěné v každém jednotlivci zvlášť. Začít je tedy potřeba u sebe. Partner je jen odrazem nás samých (našich protichůdných nebo spolupracujících vnitřních sil a jejich kvalit). Vnitřní muž a vnitřní žena musí spolu ladit a být navzájem v pohodě. Už toto samo o sobě je docela těžké, protože je v nás uložen i otisk historických bojů mezi pohlavími, nadřazenosti, podřazenosti, významnosti nebo bezvýznamnosti, apod. Může proto být obtížné pro muže přijmout svou ženskou energii (která v něm zákonitě musí být rovněž přítomná) a pro ženu může být těžké přijmout svou všudypřítomnou mužskou energii. A to tím hůře, čím víc jsou tyto opačné energie „nemocné“.

Vnitřní anima a animus jsou dvě části jedné tvořivé síly. Jsou obsaženy v každém z nás (v různých poměrech u mužů i u žen). My si je musíme nejprve srovnat u sebe, pokud chceme vyváženost prožívat i ve vztahu okolí směrem k nám.

Zdravá mužská energie v heslech

rozhodnost
důslednost
tah na branku
smysl pro plánování
zaměřenost na konkrétní věc
umění jít si za svým cílem
organizace
dotažení akce do konce
osvětlení a pojmenování problému
přímočarost
důraznost
prosazení věci (snaha udělat vše, co je možné)
ohraničení (soustředění síly)
ochrana a zabezpečení
držení se svých slov
dovednost vytvořit prostor a řád
touha po objasnění podstaty
vytváření pravidel a zásad
umění stanovit hranice

Zdravá ženská energie v heslech

vnímání pocitů
schopnost jít až na dřeň
zvláštní talent k vydolování toho nejlepšího, co se skrývá uvnitř
kreativita
umocňování kvalit, zvětšování potenciálu
bezbřehost
intuice
budováni krásy
láska a péče
nápaditost, nutkání dělat vše stále lepším
hledání nových cest
vědomí nekonečna možností
inspirace
regenerace
výživa
zdroj motivace
klid a pohoda
absolutní přijetí
umění dovolovat si mít nová přání

Mužská a ženská energie v různých podobách

Nemocná mužská síla chce být za každou cenu vidět. Napadá ostatní i sebe sama, trestá, odsuzuje, povyšuje se a ponižuje jiné, silou přebíjí ostatní. Je agresivní. V extrémní podobě je to nenávist a zášť.

Nebo je naopak latentní a nevýrazná, neschopná se projevit. Je to apatie a stagnace, je líná a bez obrysu, bez chuti a zápachu, nepodněcuje zdravý růst a vývoj.
Nemocná ženská síla se sebeobětuje a smíří se s nechtěným, cítí se utlačena a totálně bezmocná. Je plná deprese a smutku.
Nebo je přehnaně aktivní a namísto přijímání se ze sebe neadekvátně vydává, pak vyčítá a uráží se. Živí v sobě pocit křivdy.

Všechny typy nemocných energií buď vysávají, nebo se nechávají vysávat, což je nakonec dobře, protože to nevyhnutelně vede k nutnosti nějakého uspokojivého řešení a načerpání nových sil.
Mužský a ženský element existuje v nekonečně mnoha proměnách a propojeních, avšak společně smíchaná energie vždy hledá tu nejméně náročnou, prostě nejjednodušší cestu. Proto rozdíl potenciálů dlouho nevydrží existovat pohromadě. V praxi to znamená, ze nezdravá mužská síla nevydrží se zdravou ženskou silou a nezdravá ženská síla nevydrží se zdravou mužskou silou.
Nejpravděpodobněji v sobě najdete mix všech zdravých i nezdravých mužských i ženských energií. Záleží pak jen na vás, které se v sobě rozhodnete budovat a vyživovat především. Podpoříte-li v sobě zdravou ženskou energii, pak úměrně tomu podpořte i zdravou mužskou energii. K vyvážení sil dojde vždycky. Ale o tom, na jakém levelu to bude, rozhodujete pouze vy. Bude to úroveň se vzájemnou podporou a spoluprací?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *